Grochowski, M. (2023) „Pracownia Budowy Gramatycznej IJP jako tło historyczne Przewodnika językowo-encyklopedycznego po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024)”, Polonica, 43(1), s. 213–218. doi: 10.17651/POLON.43.12.