Bobrowski, J. (2015) „Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym”, Polonica, 35, s. 179–189. doi: 10.17651/POLON.35.14.