Kasza, M. (2015) „Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ”, Polonica, 35, s. 231–233. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/87 (Udostępniono: 6maj2021).