Król, I. (2019) „Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim”, Polonica, 36, s. 19–28. doi: 10.17651/POLON.36.2.