Kotowicz, J. (2019) „Rozwój kompetencji fonologicznych dzieci nabywających języki migowe”, Polonica, 36, s. 145–157. doi: 10.17651/POLON.36.10.