[1]
J. Bobrowski, „Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych”, Polonica, t. 37, s. 13–22, lis. 2019.