[1]
J. Marhula i M. Rosiński, „Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?”, Polonica, t. 37, s. 23–36, lis. 2017.