[1]
M. Klapper i D. Kołodziej, „Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w «Słowniku staropolskim»”, Polonica, t. 37, s. 53–66, lis. 2017.