[1]
M. Bugajska, „Polskie ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich nazw środków płatniczych i jednostek monetarnych w «Leksykonie supraskim» z 1722 roku — analiza leksykalna ”, Polonica, t. 37, s. 91–103, lis. 2017.