[1]
P. Janczulewicz, „Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?”, Polonica, t. 37, s. 105–113, lis. 2017.