[1]
I. Łuc, „Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku”, Polonica, t. 37, s. 115–136, lis. 2017.