[1]
K. Ruta i M. Wrześniewska-Pietrzak, „Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące — uwagi wstępne ”, Polonica, t. 37, s. 137–148, lis. 2017.