[1]
D. Banasiak, „O śmianiu się z czegoś i z kogoś, czyli o przedmiotowym i podmiotowym znaczeniu czasownika śmiać się”, Polonica, t. 40, nr 1, grudz. 2020.