[1]
I. Gatkowska, „ Studium porównawcze”., Polonica, t. 40, nr 1, grudz. 2020.