[1]
M. Zabielska i M. Żelazowska-Sobczyk, „Obraz pacjenta w opisach przypadku z psychologii / psychiatrii na tle opisów z dziedzin kliniczno-diagnostycznych. Studium kontrastywne wybranych elementów narracyjnych”, Polonica, t. 41, nr 1, grudz. 2021.