[1]
D. Masłej, „Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina”, Polonica, t. 40, nr 1, grudz. 2020.