[1]
B. Mitrenga, „Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena”, Polonica, t. 40, nr 1, grudz. 2020.