[1]
R. Bronikowska i K. Kryńska, „Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty”, Polonica, t. 40, nr 1, grudz. 2020.