[1]
K. Nowak i Łukasz Halida, „I Warsztaty eFontes. Reprezentatywność: gatunki i funkcje”, Polonica, t. 40, nr 1, grudz. 2020.