[1]
R. Grzegorczykowa, „Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka”, Polonica, t. 8, s. 49–55, grudz. 1983.