[1]
J. Puzynina, „O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych”, Polonica, t. 8, s. 123–146, grudz. 1983.