[1]
F. Sowa, „Uwagi o składni czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, Polonica, t. 8, s. 207–213, grudz. 1983.