[1]
A. Basara i B. Falińska, „Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18—29 V 1981)”, Polonica, t. 8, s. 255–259, grudz. 1983.