[1]
M. Kupiszewski, „J. Basara, Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich”, Polonica, t. 8, s. 281–282, grudz. 1983.