[1]
L. Richter, „Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej”, Polonica, t. 8, s. 7–36, grudz. 1983.