[1]
R. Laskowski, „Dobrze”, Polonica, t. 8, s. 85–97, grudz. 1983.