[1]
H. Wróbel, „Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowyoh z listów Polonii amerykańskiej”, Polonica, t. 8, s. 183–196, grudz. 1983.