[1]
A. Kowalska, „Stan i perspektywy prac nad Atlasem gwar mazowieckich”, Polonica, t. 8, s. 237–250, grudz. 1983.