[1]
I. Bobrowski, „Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I”, Polonica, t. 8, s. 268–273, grudz. 1983.