[1]
M. Grochowski, „Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie)”, Polonica, t. 8, s. 57–72, grudz. 1983.