[1]
I. Bobrowski, „Cechy subkategoryzacji czasowników występujących w zdaniach z się”, Polonica, t. 8, s. 147–170, grudz. 1983.