[1]
B. Stanecka-Tyralska, „Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii”, Polonica, t. 8, s. 215–220, grudz. 1983.