[1]
L. Dukiewicz, „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981)”, Polonica, t. 8, s. 259–260, grudz. 1983.