[1]
L. Dukiewicz, „Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego”, Polonica, t. 8, s. 37–48, grudz. 1983.