[1]
O. Wolińska, „Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych)”, Polonica, t. 8, s. 197–204, grudz. 1983.