[1]
H. Zduńska, „Z prac nad Atlasem językowym Europy”, Polonica, t. 8, s. 251–254, grudz. 1983.