[1]
M. Kawka, „Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych”, Polonica, t. 8, s. 274–280, grudz. 1983.