[1]
M. Grochowski, „O strukturze semantycznej zdań z partykułą chociaż”, Polonica, t. 8, s. 73–83, grudz. 1983.