[1]
D. Bieńkowska, „Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta”, Polonica, t. 8, s. 221–235, grudz. 1983.