[1]
K. Termińska, „Głos polemiczny w sprawie książki Macieja Grochowskiego, Pojęcie celu. Studia semantyczne”, Polonica, t. 8, s. 261–267, grudz. 1983.