[1]
K. Pisarkowa, „Do semantyki kauzatywności”, Polonica, t. 7, s. 37–46, grudz. 1982.