[1]
B. Stanecka-Tyralska, „Występowanie mianownika w funkcji dopełniacza w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii”, Polonica, t. 7, s. 197–207, grudz. 1982.