[1]
M. Rogowska, „Funkcje gramatyczne słowa jako”, Polonica, t. 7, s. 161–175, grudz. 1982.