[1]
J. Wajszczuk, „Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza”, Polonica, t. 7, s. 67–84, grudz. 1982.