[1]
R. Pawłowska, „Znaczenie i użycie czasownika myśleć”, Polonica, t. 7, s. 149–160, grudz. 1982.