[1]
M. Turkowska, „O wyznaczoności”, Polonica, t. 7, s. 47–66, grudz. 1982.