[1]
B. Doda, „Rozwój biernika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich typu ambicja, wola, pani w XIX wieku”, Polonica, t. 7, s. 209–231, grudz. 1982.