[1]
J. Dzendzeliwski, „Niewyczerpana skarbnica mowy ludu polskiego — Słownik gwar polskich, t. I, z. 1”, Polonica, t. 7, s. 271–277, grudz. 1982.