[1]
A. Basara i B. Falińska, „Sprawozdanie z konferencji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980”, Polonica, t. 7, s. 265–269, grudz. 1982.