[1]
A. Łojasiewicz, „Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu”, Polonica, t. 7, s. 107–126, grudz. 1982.